Installatie inspectie

De (Arbo)wetgeving of de verzekering kan verplichten dat een elektrische installatie periodiek moet worden geïnspecteerd. Piet Brouwer elektrotechniek kan een scan van uw elektrische installatie verzorgen zodat deze voldoet aan de NEN 3140. Een inspectie volgens NEN 3140 beoordeelt een installatie visueel door meting en beproeving. Na de scan ontvangt u als opdrachtgever een gedetailleerde rapportage met daarin een lijst van eventuele onvolkomenheden. Daarnaast wordt aangegeven met welke urgentie deze onvolkomenheden opgelost moeten worden om weer over een veilige en bedrijfszekere installatie te kunnen beschikken. Ook kan Piet Brouwer elektrotechniek een analyse maken van de inspectiefrequentie van de installatie. Zonder analyse is de wettelijke inspectietermijn eenmaal per jaar. Met een analyse kan worden aangetoond dat een langere inspectie interval mag worden toegepast.

Marsdiep 19
8321MC
Urk
Postbus: 140
Flevoland
Nederland