Een optimale bedrijfszekerheid aan boord van MY “Nassima”, door de Load Test van de generatoren

31 oktober 2012: Piet Brouwer Elektrotechniek installeert elektrische systemen aan boord van schepen en jachten, zo ook in het recent opgeleverde motorjacht “Nassima”. Als onderdeel van het elektrische systeem worden er altijd een of meer generatorset(s) aan boord geïnstalleerd. Om optimale bedrijfszekerheid en veiligheid van deze generatorset(s) te waarborgen, wordt bij het inbedrijf stellen de zogenaamde “Load test” uitgevoerd.

Motorjacht “Nassima” is gebouwd door Acico Yachts en Piet Brouwer Elektrotechniek heeft al verschillende projecten uitgevoerd voor deze Nederlandse werf. Acico Yachts kiest voor Piet Brouwer Elektrotechniek vanwege de grote betrouwbaarheid van de geleverde systemen en de transparante manier van werken. De Load Test is onderdeel van het testprotocol dat wordt doorlopen voordat een jacht wordt opgeleverd aan haar eigenaar.

Een generator-set bestaat uit twee delen, een diesel motor en een dynamo. Deze combinatie zorgt voor de elektrische voorziening aan boord. Om een zo stabiel mogelijk elektriciteitsnet aan boord te waarborgen, is het van belang dat de generator-set bij het in bedrijf stellen goed wordt afgesteld zodat deze ook onder de meest extreme omstandigheden, bedrijfszeker blijft functioneren. Hiervoor wordt een zware instelbare belasting gebruikt, de zogenaamde load bank, die op de kilowatt nauwkeurig afgesteld kan worden.

Bij het test protocol van de generator-set zijn er verschillende onderdelen die zowel op de diesel motor als op de dynamo van toepassing zijn. Wanneer er bijvoorbeeld meer vermogen van de dynamo word gevraagd, zal de dieselmotor ook meer vermogen moeten geven om zo een constant toerental te behouden. Omdat er aan boord van een schip vaak sprake is van grote zware verbruikers, moet een generatorset een eventueel groot abrupt ingeschakeld vermogen snel kunnen verwerken. Het inschakelen van deze grote vermogens moet getest worden, voordat ze ook daadwerkelijk op het boordnet worden aangesloten. Daarom worden de grote vermogens bij het in bedrijf stellen gesimuleerd door een grote, instelbare belasting, de zogenaamde ‘Load bank’. Met deze load bank kan een generator-set dus perfect getest en afgeregeld worden, zonder dat de grote verbruikers ook al daadwerkelijk gevoed worden, om met de grote vermogenswisselingen en/of langdurige maximaal toelaatbare belasting aan boord om te kunnen gaan.

Wanneer er meerdere generatoren aan boord zijn geïnstalleerd, die ook nog eens tegelijkertijd moeten samenwerken, moet er nog een speciale test worden uitgevoerd, de zogenaamde “synchronisatie test”. In deze test wordt er gekeken of een (groot) vermogen stabiel overgeschakeld wordt van de ene generator op de andere. Vooral bij samenwerking tussen een grotere en een kleinere generator, wil dat nog wel eens voor problemen zorgen. Door de aansturing van de generatorsets echter bij het in bedrijf stellen goed in te regelen, kan er ongemerkt en vlekkeloos overgeschakeld worden van generator op generator en kunnen meerdere generatorsets samenwerken zonder dat het comfort en de stabiliteit van het elektriciteit netwerk daar nadelen van ondervinden. Op deze manier kan dus met zowel kleine als grote generatorsets een stabiele en betrouwbare electriciteitsopwekking aan boord worden gecreëerd.

Klik hier voor een video over de synchronisatie van de generatoren.