Nieuwe bierbrouwerij in Ethiopië

Medio 2013 kreeg de afdeling Power Solutions de gewaardeerde opdracht voor een volledige turn-key installatie van een powerplant en primaire distributie voor een nieuwe bierbrouwerij nabij Addis Abeba in Ethiopië. Er was weinig tijd en de opdracht moest snel worden uitgevoerd. Dat betekende dat er snel moest worden gehandeld en binnen enkele maanden moesten alle benodigde onderdelen worden verscheept naar Djibouti, de havenstad van Ethiopië.

Nadat de 15 zeecontainers waren aangekomen, zijn half maart 2014 twee teams van Piet Brouwer elektrotechniek ter plaatse van start gegaan. Het eerste team hield zich bezig met het opbouwen van de (diesel) powerplant en het tweede team had de opdracht om het (15000 volt) distributienetwerk aan te leggen. Omdat alle onderdelen in de werkplaatsen in Nederland al waren voor gemonteerd, konden deze ter plaatse snel en makkelijk worden geassembleerd.

Begin juni 2014 was de powerplant operationeel, het  distributienetwerk gereed en zijn de eerste systemen opgestart. Sindsdien is de powerplant 24/7 in bedrijf. In de weken na het opstarten is het systeem geoptimaliseerd en zijn de operators getraind. Medio augustus was de fabriek volledig operationeel en kon er vol trots geproost worden met het eigen gemaakte bier. Na zes maanden continu bedrijf te zijn geweest, vond in december 2014 de aansluiting op het lokale openbare elektriciteitsnet plaats. Sindsdien staat de powerplant stand-by indien er storingen optreden in het lokale net. In een dergelijk geval zal de powerplant volautomatisch en binnen 15 seconden volledig opgestart zijn en de stroomvoorziening hebben overgenomen.

De engineers van Piet Brouwer elektrotechniek zijn niet meer ter plaatse maar houden controle via het internet. Op deze manier wordt de klant geassisteerd en geadviseerd. Daarnaast kan er vanuit Nederland onderhoud worden gemonitord.

Piet Brouwer elektrotechniek leverde voor deze fabriek:

  • 3 Caterpillar 3516 2000kva gensets, inclusief 2000kva step-up trafo
  • 5 distributietrafo’s 15.000V >> 400V
  • 5 hoogspanningsdistributies (15000V)
  • 3 laagspanningsdistributies (400V)
  • Synchronisatie & loadshare panel (voorbereid voor 5 generatoren)
  • Gecontaineriseerd verdeelstation
  • Alle hoog en laagspanningsbekabeling/railkokersystemen