Piet Brouwer Elektrotechniek levert nieuwe grootkeuken installatie in zorgcentrum Talma Haven

5 juli 2021: Het Urker zorgcentrum Talma Haven werd in 1990 gebouwd en is inmiddels al meer dan dertig jaar in gebruik. In de zorg is er ondertussen veel verandert: de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is WLZ (Wet Langdurige Zorg) geworden en ook de doelgroep is aan het veranderen. Om hierop in te spelen wordt Talma Haven al sinds 2016 gefaseerd gerenoveerd en gemoderniseerd. 

Piet Brouwer Elektrotechniek kreeg destijds het vertrouwen van de directie van Stichting Zorgcentrum Talma Haven Urk om deze opdrachten uit te voeren. In 2016 zijn diverse huiskamers in de Noordvleugel gecreëerd en werden de bewonerskamers gerenoveerd. In 2019 is hetzelfde in de Zuidvleugel gerealiseerd.

Dit jaar is de grootkeuken aan de beurt. Net als de vorige projecten, heeft Piet Brouwer Elektrotechniek ook voor deze renovatie het vertrouwen gekregen. De grootkeuken zal volledig gemoderniseerd worden: de indeling van de keuken wordt aangepast naar de eisen van deze tijd, de E- en W-installaties worden vernieuwd en de keukeninboedel wordt vervangen. Gedurende de renovatie zal er een tijdelijke noodkeuken buiten het pand worden gerealiseerd.

Het team van Piet Brouwer Elektrotechniek beschouwt het als een mooie uitdaging om deze installatie te realiseren met zo min mogelijk overlast voor de bewoners. 

Huidige keuken