Piet Brouwer Elektrotechniek lid van nieuw cluster Urk Maritime

Sinds februari 2015 is Piet Brouwer elektrotechniek lid van het nieuwe bedrijven cluster ‘Urk Maritime’. Het cluster ‘Urk Maritime’ wordt gevormd door een aantal ambitieuze Urker bedrijven die nationaal en internationaal actief zijn in de maritieme sector. Door deze vorm van samenwerking willen de leden Urk nadrukkelijk op de kaart zetten als belangrijk centrum in Nederland van maritieme activiteiten in de nieuw- en verbouw van schepen maar ook van offshore en maritieme dienstverlening. De eerste keer dat ‘Urk Maritime’ zich zal presenteren, is op de vakbeurs ‘Maritime Industry Gorinchem’ die begin juni 2015 zal plaatsvinden.

Al geruime tijd vindt er informatie uitwisseling en kennisdeling plaats tussen de verschillende maritieme bedrijven die Urk rijk is. Dit gebeurde tot op heden echter op informele en ongestructureerde wijze. Vanuit de maritieme commissie van de Bedrijven Kring Urk, en vanuit de Gemeente Urk leefde al langer de wens om de krachten op dit terrein te bundelen. 

Urk heeft immers een aantal unieke kenmerken, bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsethos, ondernemerschap, creativiteit en doorzettingsvermogen? Het voormalige eiland, met een rijke historie in de visserij, is uniek gelegen aan een van de belangrijkste en drukste vaarroutes van Nederland. Het is de uitvalsbasis van een groot aantal maritieme bedrijven dat wereldwijd opereert in scheepsbouw, maritieme dienstverlening, offshore, binnen- en kustvaart. Om elkaar te verder versterken zijn de krachten daarom gebundeld in dit cluster.

Het doel van ‘Urk Maritime’ is het gecoördineerd promoten van de maritieme kundigheid van het Urker bedrijfsleven, en de positie van Urk als maritiem centrum verder uitbouwen. Daarnaast wordt er door netwerk activiteiten onderling informatie uitgewisseld waardoor er snel en adequaat ingespeeld kan worden op kansen die zich nationaal en internationaal voordoen. Op 1 februari 2015 vond daarom dus de officiële oprichting van ‘Urk Maritime’ plaats.

Urk heeft door haar unieke ligging aan het IJsselmeer, met een uitmuntende maritieme infrastructuur (liggend aan de belangrijke vaarroutes Lelystad-Lemmer en Lelystad-Kampen) en direct aan de A6 een perfecte ligging. Samen met de jarenlange maritieme ervaring en de positieve arbeidsethos en ondernemersgeest, zorgt dit voor een perfecte mix. De mogelijke aanleg van de nieuwe buitendijkse haven, het groeiende transport over water en de maritieme ambities van de Gemeente Urk en de provincies Flevoland en Overijssel, zorgen voor enorme kansen.

Zoals gezegd, stellen de leden van het cluster ‘Urk Maritime’ zich op de beurs ‘Maritime Industry 2015’, die op 2, 3 en 4 juni 2015 in Gorinchem gehouden gaat worden, voor het eerst als groep voor.