Piet Brouwer Power Solutions werkt mee aan schoner klimaat: Energie uit getijden

26 april 2021 : Al jarenlang wordt er gediscussieerd om duurzaam energie op te wekken uit de getijden, maar tot nog toe werden er maar weinig projecten gerealiseerd. Europa start daarom middels het Encore project een aantal pilots om te onderzoeken welke projecten haalbaar zijn.

Eén van deze pilots is het ‘water2energy project’. Naast de zeesluis in Vlissingen wordt momenteel een getijdenturbine gebouwd. De turbine zorgt door het gebruik van verstelbare bladen voor een optimaal gebruik van het water dat door de spui loopt. Het is de bedoeling dat de turbine een maximaal vermogen van 100kW kan opwekken wat voldoende is voor circa honderd huishoudens.

Piet Brouwer Power Solutions is door Water2Energy gevraagd om de omzetting van energie naar het net te ontwerpen en hiervoor de generator en besturing te leveren. Dit systeem zal turnkey worden opgeleverd.

Meer over dit project: https://www.offshore-energy.biz/integrated-tidal-turbine-soon-to-make-a-splash-in-dutch-province-of-zeeland/

www.energisingcoasts.eu