Power Quality – Wat is het en hoe kun je hier mee besparen?

Power Quality is een term die gebruikt wordt om de kwaliteit van de elektrische stroom en spanning in een installatie te beschrijven. In iedere installatie veroorzaken harmonische en blindstromen vervuiling in de interne elektrische infrastructuur. Hierdoor kunnen storingen optreden, schade aan de apparatuur ontstaan en de levensduur van de apparaten kan worden verkort. En last but not least: ook de kosten kunnen onnodig oplopen.

Asymmetrie en onnodig hoge spanningen verhogen het verbruik van apparatuur en leiden tot een slechte Power Quality. De belangrijkste veroorzakers van een slechte Power Quality zijn harmonische vervuiling en blindvermogen. Harmonische vervuiling zorgt voor extra warmteontwikkeling in kabels en leidingen, maar kan daarnaast ook zorgen voor storingen aan apparatuur. Mogelijke oplossingen zijn het toepassen van grotere transformatoren of generatoren, het dikker aanleggen van een nulleider en/of het inzetten van een actief harmonisch filter. Blindvermogen is vermogen dat gekocht dient te worden en door kabels en leidingen voert, maar wat niet gebruikt kan worden om verlichting of machines te voeden. Mogelijke oplossingen zijn het vervangen van veroorzakers van veel blindvermogen, het toepassen van een Cos Phi batterij en/of het plaatsen van een actief dynamisch filter.

Het meten en monitoren van een installatie ten aanzien van de kwaliteit van de interne elektrotechnische infrastructuur is dus geen overbodige luxe. Problemen kunnen worden gesignaleerd en verholpen. Elk specifiek Power Quality probleem vereist zijn eigen oplossingen. Er is geen generieke oplossing. In veel gevallen kunnen de oplossingen elkaar wel versterken waardoor diverse problemen gelijktijdig worden opgelost.

Piet Brouwer Elektrotechniek heeft afgelopen maanden metingen uitgevoerd bij een klant om te bepalen hoe het met hun Power Quality was gesteld en of hier besparingen te realiseren waren. Uit de meting bleek dat er op het gebied van harmonische vervuiling en blindvermogen nog winst te behalen viel. Het plaatsen van een combinatie van een actief en dynamisch filter heeft geresulteerd in een besparing van 14.000kg CO2 per jaar, -3,7% energieverbruik (kWh), -14% piekverbruik en een terugverdienperiode van 2,17 jaar. Samen met de klant kijkt Piet Brouwer Elektrotechniek terug op een succesvolle actie!

Meer informatie? Neem gerust contact op met Piet Brouwer Elektrotechniek voor een meting en onafhankelijk advies.