Refit en thermografische scan voor motorjacht Global

26 oktober, 2017: Het 67m lange motorjacht “Global” is in 2007 opgeleverd door jachtwerf Lürssen uit Hamburg in Duitsland. Na 10 jaren gevaren te hebben, ligt het jacht op dit moment bij ICON Refits in Harlingen, voor een intensieve refit en onderhoudsperiode.

Piet Brouwer elektrotechniek is bij deze refit betrokken voor het elektrotechnische deel en voert onder meer een thermografische scan uit voor het preventief onderhoud. Bij deze scan wordt gebruik gemaakt van een infrarood camera, die een zogenaamd warmtebeeld maakt. In dit beeld zijn dan eenvoudig de hotspots waar te nemen, wat kan wijzen op een eventueel defect in de bekabeling, loszittende verbindingen of defecte componenten. Door op deze manier te scannen kunnen potentiële storingen of erger worden opgespoord en op voorhand verholpen worden. Het grote voordeel van deze scan is dat het in vol bedrijf moet worden uitgevoerd en dat er geen down time nodig is. Het belangrijkste is dat alles zo realistisch mogelijk moet zijn aan boord en dat alle apparatuur normaal in bedrijf kan blijven. De scan neemt gemiddeld ongeveer 2 dagen in beslag, waarna een uitgebreide rapportage aan de klant wordt overhandigd met aanbevelingen op het gebied van reparaties of aanpassingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een bepaald component door veroudering te veel warmte produceert, waardoor alle andere componenten ook versneld verouderen.Ook is het mogelijk dat een schakelpaneel onvoldoende wordt geventileerd, waardoor de kast inwendig te warm wordt. In zo’n geval kan het zijn dat er een oplossing wordt geboden in de vorm van kastventilatie of actieve koeling. Bij loszittende aders of defecte componenten is het zaak dat deze zo snel mogelijk worden gerepareerd of vervangen.

Met behulp van preventief onderhoud en een infraroodscan kan op een geplande, snelle en efficiënte manier onnodig stilvallen van de elektrische installatie en het jacht op een later tijdstip worden voorkomen.