Enhancing the quality of power onboard yachts

7 mei 2012: Power quality aan boord van jachten wordt steeds belangrijker. Met behulp van de moderne omvormertechnieken zoals bijvoorbeeld gebruikt in motordrives, UPS systemen, acculaders, dimmers en computers kan een aanzienlijke verbetering van het comfort aan boord worden bereikt. Tegelijkertijd hebben deze moderne technieken echter ook een negatief effect door harmonische vervuiling van het boordnet. Het meest zichtbare negatieve effect is bijvoorbeeld het knipperen van de verlichitng. Om dit probleem te ondervangen is een specialistische aanpak nodig.

“Elke verstoring van het boordnet door harmonische vervuiling beïnvloedt de gevoelige apparatuur die zich aan boord bevindt”, legt Henk Brouwer, – algemeen directeur van Piet Brouwer elektrotechniek – uit. “Enerzijds wordt dus het comfort niveau door bovengenoemde apparatuur verhoogd, anderzijds neemt de kwaliteit van het boordnet door die apparatuur juist af, en dat heeft juist weer een negatieve invloed op het comfortniveau aan boord. Om toch een stabiel boordnet, en daardoor maximaal gebruikerscomfort aan boord, te garanderen, maken we gebruik van een Actief Harmonisch Filter (AFH).

Door een AFH toe te passen, wordt de verstoring van het harmonische evenwicht door de verschillende vervuilers juist weer gecompenseerd. Het filter, filtert als het ware de harmonische netvervuiling uit het boordnet waardoor weer een stabiel en betrouwbaar boordnet ontstaat. Daarnaast wordt ook nog eens het verlies, dat door harmonische vervuiling optreedt, gereduceerd tot een minimum. Een derde bijkomende voordeel van het AFH is een perfecte verdeling van de belasting van de generatoren over de 3 fasen, hetgeen de levensduur van de generatoren ten goede komt en een lager brandstofverbruik tot gevolg heeft.

Piet Brouwer elektrotechniek adviseert om standaard altijd een Actief Harmonisch Filter toe te passen aan boord van jachten. Momenteel worden er diverse systemen wereldwijd geïnstalleerd waaronder op de motorjachten Nassima van 49 meter en de Lady Dee van 47 meter, die beide in aanbouw zijn bij de Nederlandse jachtwerf Acico Yachts.