Video aan boord van de M2 Runner serie

Vorig jaar is  ‘MS Nordic’ in de vaart genomen, de tweede van de Hartman M2 Runner serie. Deze serie bestaat uit general cargo/zware ladingschepen met open top notatie. De ‘Nordic’ (92,9 x 15, 2978 gt, 3500dwt) kan met dezelfde kosten tweemaal zoveel windmolen onderdelen vervoeren als andere 3000-tonners.

 In deze video informeren Henk Brouwer (Managing Director) en Klaas Ras (Field Engineer) u aan boord van MS Nordic in de “switch board room” over de diverse installaties aan boord van de M2 Runner serie.

Recent is ook “MS Arctic Rock” opgeleverd, het derde schip in de M2 Runner serie. Meer informatie over dit schip vindt u hier. De komende tijd zullen de zusterschepen “MS Baltic”, “MS Northern Rock” en “MS Celtic” in de haven van Urk arriveren voor verdere afbouw. Piet Brouwer zal ook in deze schepen verantwoordelijk zijn voor de aanleg van de elektrische installatie.