Van der Lee Seafish Urk

De engineers van Piet Brouwer elektrotechniek zijn gevraagd om mee te denken over de uitbreiding van het internationaal opererende visverwerkingsbedrijf Van der Lee Seafish te Urk. Al het beschikbare elektrische vermogen was reeds in gebruik en er moest een oplossing worden bedacht ten behoeve van de uitbreiding. Ook stond het bestaande transformatorstation op de plaats van de beoogde uitbreiding waardoor een verplaatsing onontkoombaar was.

Projectmanager Gerrit Barends stelde voor om een nieuw transformatorstation inpandig in de machinekamer te realiseren, dichtbij de grootste verbruikers. Van der Lee stemde in met het voorstel en intussen is het transformatorstation, met energiezuinige en zeer onderhoudsarme transformator, geleverd en geïnstalleerd.

Omdat het een transformator van een visverwerkingsbedrijf betreft, is gekozen voor een uitvoering van olieloze giethars. Lekkage van een oliegevulde transformator zou in geval van een calamiteit immers funest zijn voor het proces van verwerking van voedingsmiddelen.

Om het vermogen van de nieuwe transformator te distribueren over de bestaande installaties en de nieuwe uitbreiding, is door Piet Brouwer elektrotechniek een nieuwe hoofdverdeelkast geleverd en geïnstalleerd. De verbinding tussen de transformator en de verdeelkast is daarbij uitgevoerd met een gesloten spanningsrailsysteem, waarmee 2.500 Ampère op een veilige manier door de machinekamer wordt getransporteerd.

Ook heeft Piet Brouwer de hoogspanningskabel vanaf het inkoopstation van de netbeheerder verzorgd en de hoogspanningsbeveiliging van de transformator en de overige transformatortemperatuurbeveiligingen geïnstalleerd.