Aanpassing elektrische installatie Zorgcentrum Talma Haven voltooid

6 juni 2016: Medio juni heeft Piet Brouwer elektrotechniek de aanpassingswerkzaamheden aan de elektrische installatie van Zorgcentrum Talma Haven op Urk succesvol afgerond. Het zorgcentrum wordt de komende jaren getransformeerd van een verzorgingshuis naar een woonzorglocatie voor bewoners met een zware zorgbehoefte.

Bouwkundig houdt dit voornamelijk in dat binnenmuren van het uit drie verdiepingen bestaande pand worden gewijzigd, plafonds worden vernieuwd en ruimtes een andere functie krijgen. Hierdoor diende de elektrotechnische installatie deels te worden aangepast en uitgebreid. Het team van Piet Brouwer elektrotechniek voltooide onderstaande werkzaamheden:

·  Het demonteren van vervallen en defecte installatiedelen·  Het verwijderen van buiten gebruik zijnde bekabeling·  Het herplaatsen en aansluiten van herbruikbare bestaande installatiedelen·  Het aanpassen en uitbreiden van de huidige elektrotechnische installatie·  Het vernieuwen van de desbetreffende groepenkasten·  Het uitbreiden van de hoofdverdeelkast·  Het leveren en installeren van nieuwe LED verlichtingsarmaturen en lichtlijnen·  Het aanpassen en uitbreiden van de huidige brandmelding-installatie·  Het aanpassen en uitbreiden van de zusteroproep-installatie·  Het aanpassen en uitbreiden van de datacommunicatie-installatie·  Het leveren en installeren van een Full HD camerasysteem met recordingserver en drie vaste beeldschermen·  Het produceren van revisiestukken van de installatie, zowel de bestaande als de nieuwe installatie