Vervolgproject Piet Brouwer Power Solutions op Bralirwa Brouwerij Rwanda

3 juli 2021: Piet Brouwer Power Solutions werkt in de Food & Beverage sector al jaren samen met Heineken. Als ‘preferred supplier’ is een relatie opgebouwd waarbij de projecten zowel procesmatig als in de uitvoering uitermate soepel verlopen.

Piet Brouwer Power Solutions is opnieuw gevraagd voor een vervolgproject op de Bralirwa Brouwerij in Rwanda, dicht bij Gisenyi. In 2015 is hier al een opdracht uitgevoerd waarbij de bestaande noodstroominstallatie een upgrade kreeg. Piet Brouwer Power Solutions leverde destijds een extra gecontaineriseerde generator en verving de hoogspanningsdistributie van de brouwerij. Het power management tussen de twee generatoren en de grid werd volledig geautomatiseerd. Deze hele installatie werd in custom-built containers gemonteerd, zodat lokaal alleen een betonnen plaat nodig was om de installatie mogelijk te maken. 

Dit voorjaar was Piet Brouwer Power Solutions voor het eerst in zes jaar weer op de Bralirwa Brouwerij. “Het was leuk om terug te zijn. Slechts een reguliere schoonmaakbeurt van de containers was nodig, verder stond alles er nog goed bij”, aldus Cees de Vries, Sales Manager Power Solutions. 

Tijdens het vervolgproject is de hoogspanningsverdeler uitgebreid met een extra veld, waarop een nieuwe solarplant zal worden aangesloten. Cees de Vries: “Het via goed powermanagement slim invoeden van solar power in combinatie met beschikbaar generatorvermogen, is een klus waar de engineers van Piet Brouwer Power Solutions hun hart aan kunnen ophalen.” Ook is er een nieuw laagspanningsdistributiepaneel geleverd. Alle aangesloten verbruikers zijn één voor één overgezet, zodat het brouwproces zo min mogelijk hinder ondervond van de renovatie. De komende tijd zullen meer onderdelen in de elektrische installatie gefaseerd worden vervangen door Piet Brouwer Power Solutions.